BOEKJE A      het rode puntje               
                                                                 

7. Engels in Japan 

Begin 2005 was er een presentatie van architekten uit Shikoku in de fraaie MAKINO TOMITARO-botanische tuin, toen, vertelde onze architekt Uchino Teruaki uit de eerste hand, een fameuze senior architekt eens een kijkje kwam nemen. Hij wilde zien wat de generatie(s) na hem zoal te bieden hebben. De aanwezige architekten verstijfden -al dan niet zichtbaar- alleen al door de aanwezigheid van de grootheid Yamamoto Hisami. Zo langs z'n neus weg vroeg hij zichzelf af, alsof hij tegen de lege ruimte sprak, "wat is architektuur?" Doodse stilte volgde. Na zijn vertrek haalde iedereen opgelucht adem, maar de vraag bleef in de knappe koppen doordrenzen.

Wat is kunst?    En vrijheid dan?
Wie of wat. is God? En muziek?
....
Wat is taal ??

Begin september (2005) hadden wij een duitse gast, hoogleraar theaterwetenschappen, met zijn roodharige, griekse echtgenote, theaterkritika, die wij 1 dag Kochi en omstreken konden laten zien. Dat werd onder andere Katsurahama, Ino's papier-museum en het werk van Ekin in Akaoka.
Beiden persoonlijk en beroepshalve nieuwsgierig, stelden ons gedurende onze trip voortdurepd vragen, waarop wij niet goed voorbereid waren.
"DOOR TO NEW EMOTION" was de tekst op de zijkant van een personen-auto. Dat klinkt fantastisch theatraal ! Wat is dat? Een firma misschien? Fumika, die chauffeerde, bestudeerde de japanse tekst eronder, maar moest bekennen, dat deze vaag was en zij dus het antwoord moest schuldig blijven. Hetzelfde lot onderging de vraag ter vèrduidelijking over wederom een tekst op een particuliere auto "TENDER SPACE IS OUR CONCEPT". Toen kwam "FOOTPARK" met grote kapitalen op de vier zijden van een middelgroot, rechthoekig gebouw op de weg naar Ino geschilderd. Fumika keek een beetje hopeloos. Op de terugweg reden wij dichterbij en werd het raadsel opgelost: dit was een onvolprezen schoenenzaak.
"BOYSERVICE" in witte kapitalen op het blauwe canvas van een middelgrote vrachtauto met 2 energiek kijkende, jonge mannen in de cabine. Wij probeerden niet ondeugend te kijken. Het antwoord was paraat in alle vanzelfsprekendheid. Wanneer iemand spullen wil verhuizen en een paar extra sterke handen nodig heeft, kan deze simpelweg inhuren. Simple comme bonjour. Andere 'service': no way !

Uit mijn geheugen viste ik enkele voorbeelden op uit het duitse taalgebied:
"KARTE"         patienten dossier in een ziekenhuis
"ARBEITO"      baantje om wat bij te verdienen
"MESSE"        beurs

Grote borden bij Kochi laten met koeien van letters zien: "GREEN FIEL GOLF".

Voldaan, maar o p g e l u c h t, brachten wij het paar naar het "7 DAYS HOTEL", niet te verwarren met het om de hoek gelegen "7 DAYS PLUS HOTEL".

Er valt op velerlei gebied heel wat te beleven. Auto's bijvoorbeeld.
"PITVALUE", misschien iets in de trant van 'goeie garage' en meerwaarde.
"DR DRIVE". Fumika heeft er haar auto in onderhoud.
Zij kreeg onlangs een schriftelijke, vriendelijk doch dringende verzoek om zich direct naar een Vodafoon-winkel te begeven. De motivatie: een "VIRGIN-UP" van haar mobiele telefoon. (Als je dan niet meteen komt...) Fumika kon mijn toch meest voor de hand liggende vraag niet waarderen. Noch zij, noch het winkelpersoneel gaf een helder antwoord. Wij moesten kortom gewoon een uur later terugkomen en dan was 'het' gebeurd. Eigenlijk onbeleefd aandringen, zeg maar drammen, een uurtje later, leverde het heldere inzicht op: er was een batterij vervangen. Niemand kwam maar enigszins
op de gedachte zich af te vragen wat V U inhoudt; iedereen was wel content met de titel die het belang van direct komen impliciet onderstreepte.
Zo moeilijk is het leven in Japan dus ook weer niet!

Ik was door mijn voorraad klad / schrijfpapier heen. Geen nood. Fumika had nog stapels half volgeschreven "CAMPUS NOTEBOOKS", een omschrijving waar geen grap over te verzinnen valt. Ertussen zat een schriftje met een harde kaft

USE THIS NOTEBOOK AS
IMPRESSIONISTS DID ON THEIR CANVAS.
IMPRESS

Met de onontkoombare opdracht imprress was het nog niet gedaan, want op het onderste kwart van de nog beschikbare ruimte wordt nog toegevoegd:
EASY TOUCH OF COTTON SENSE

Een kapper in de buurt heeft een groot uithangbord met slechts het woord "PLEASE"; fors letter-formaat. Een ruit van een andere kapper laat groot en nadrukkelijk zien: "SUMMIT". Tot mijn geluk sloeg ik wel even het woorldenboek open. Dat had de kapper kennelijk ook gedaan. Het openbaarde wat ik niet wist en hij wel, dat "summit" ook betekent: kruin (...), toppunt en maximum; 'summit-level': topniveau / het hoogste niveau! Hier heb ik mezelf kunnen behoeden voor een misplaatste bon mot. Eveneens in de buurt "HAIR's COLLECTION    MAN's AND LADIES". Mannen zijn niet altijd 'heren', dat is korrekt. Kochi is op kappersgebied vol verrassingen: "CUTHOUSE"- Wie dit leest hoeft niet aan een slagerij, een operatie-zaal, danwel een erotisch uitgaanscentrum te denken.

Wat kennelijk niet voor nederlandse ogen is bedoeld, is lichtreklame over vrijwel de gehele breedte van de vertrekhal van Kochi's Ryoma-airport, die beweert, dat
"(TECHNOLOGY + SCIENCE + VENTURE) X DREAM 2 = KUT"
Voor de een een vraag voor de ander een weet.

Het centrum kent vele kantoren. Bij een ervan is een groot verklarend bord opgehangen "KOCHI LOCAL UNITED OFFICE", ook voor Fumika een definitief raadsel, ondanks een eveneens verklarende tekst in het Japans. Groot op de voorgevel van onze supermarket is te lezen "TASTEFUL SMILE".
Haruno huisvest een 'bakery café' "HARVEST KITCHEN".

Ik Zou als een stompzinnige, over-enthousiaste onderwijzer, superieur, gelukzalig en ingenomen met mezelf de treurige weg kunnen inslaan om Japanners op hun (vele) "fouten" te wijzen. Dat is al te goedkoop en daar schiet niemand wat mee op, behalve de beperkte narcist, die haar/zijn 'geluk' vindt in terechtwijzingen. In een hilarische stemming geraken vanuit een vermeende superioriteit is geen aantrekkelijk recept.
De keuze is deze: hooghartige superioriteit of 'vallen' voor het maken van een (sfeervol) beeld, meegaan met A1ice in Wonderland en de spellingsregels, grammatika en officiele 'betekenissen aan onze laars lappen. Ik kies voor vallen. Per slot van rek;ening helpen wij notabene met al onze rationaliteit en myrades van regelgeving de hele wereld naar z'n malle moer. Een bijkomend voordeel is, dat Japanners met een miniem middel fransen en brItten bIJvoorbeeld, verbIjsterd doen staan, voorwaar een hele prestatIe.

Het is zeker niet alleen ongerijmdheid wat de klok slaat.
De kategorie KARTE / ARBEITO / MESSE bestaat gewoon uit praktische leenwoordén, 'keukengerei', gebruiksartikelen, zoals iedere taal die wel heeft. Het vreselijke woordje "oke" is in bijna iedere taal terug te vinden, maar ook 'telefoon' bijvoorbeeld met een latijnse achtergrond.
Ook uit het nederlands zijn een aantal leenwoorden in omloop. 'Koffie' en 'bier' bijvoorbeeld, fonetisch enigszins aangepast worden dagelijks veelvuldig gebruikt. Ook niet dagelijkse woorden heeft Japan uit het Nederlands overgenomen, zoals 'fineer' en 'hop'.

In het japans zijn uit het portugees geleende woorden voor 'cake' en 'brood' dagelijks overal te horen.
In het boek over Manjiro Nakahama vond ik, fonetisch verjapanst weliswaar, nuttige woorden, overgenomen uit het amerikaans.
Pagina 29"HAILCAIN" 'hurricane'
45"KYAPU SHAN"'capstan'
45"RANSHI"'lance'
46"WADA KASHIKA"'water casket'
46"BARERO"'barrel'
48"RANTAN"'lantern'

Wat is er overigens op tegen het 'buiten-de-deur' te zoeken en een woordenboek te raadplegen -eventueel tentatief en ad random- ? Dat al dan niet met opzet de schrijfwijze gewijzigd wordt, wie daar op let is een khiesoor.
Zo zag ik tijdens een van mijn reizen in het begin van de tachtiger jaren, vermoedelijk op Kyushu, een nieuw gebouwenkomplex, geschilderd in wat ik maar een fris frans blauw zal noemen. Op de muren en op het dak in blinkend witte kalpitalen: "HARBAR". Fonetisch weergegeven en achteloos benut voor eigen doel. Een kind kan de was doen.
Een bekend japans electronica merk is "JVC". Engels en zeker frans is chique, modern en vooruitstrevend. Dus:
Japan Victory Company. Lakmoesproef. wie van naieve schilderkunst houdt, zal niet hautain beginnen te lachen.
Onze architekt Uchino meldde 16 09 (2005) in een gesprek met ons (mij) "This isolation material GOES BACK TO NATURE'. Duidelijk toch !

In Normandie was er iemand van het hotel waar wij verbleven, die attent voor Fumika, ons welterusten wenste in het 'japans': "0 SASHIMI NASAI" (een contaminatie van rauwe vis 'sashimi' en 'oyasumi nasai', welterusten). Lachend bedankten wij en sinds jaren gebruiken we 'deze' voor eigengebruik teneinde met een glimlach in te slapen. Een veel prettiger zinnetje soms dan korrekt Japans.
Ik was wel even sprakeloos, eerlijk is eerlijk. In het japanse hotel waar Fumika zich aan Sara voorstelde, kreeg ik een tegenvraag, nadat ik een expresso had besteld. Het zou in Italie frontpaginanieuws zijn. .,. Wilt U warme- of koude "ICE EXPRESSO"?
Edoch, waar in het heelal staat geschreven .....?

In de Japan Times van 23 09 (2005) was een advertentie opgenomen van Yashio-no-yu, een hotspring-facility, die naast andere mogelijkheden een "LOW TEMPEMTURE SAUNA" in het vooruitzicht stelde.

Deze dagen las ik Fumika uit dezelfde krant (21 10 2005) voor, dat Shinrinyoku, "FORREST BATHING", helpt in het gevecht tegen sommige kankers. Wanneer mijn lezers het beginnen uit te proesten van de lach, wil ik, voordat zo'n uitbarsting begint, erop wijzen dat wij bijvoorbeeld spreken over "ZONNEBADEN", (dus...). Het gaat hier om metingen na het wandelen in het bos.

'Forest bathing' helps body fight cancer: agency

Jiji Press
   Taking a walk in the forest can activate "natural killer" cells that protect the body against disease, the Forestry Agency said Thursday.
   In a joint experiment conducted by the agency and the Forestry and Forest Products Resaerch Institute, 12 men aged 37 to 55 spent three days in a forest in Iiyamina, Nagano Prefecture.
   On the first and second days, the group walked 2.5 km through the forest.
   Blood tests taken afterward showed that the volume of  three kinds of cancer fighting proteins that originate in NK cells rose 26.5 percent on the second day and 52.6 percent on the third day.
   The number of NK cells rose 20.7 percent on the second day and 32.5 percent on the third day.
   NK cells target tumor cells and protect against a wide range of infectious microbes.
   Forestry Agency officials said that further research would be needed to discover if "forest bathing", as the pastime has become known, has an actual effect on cancer.

JT 21 10 2005

De meeste mensen vertrekken geen spier wanneer -in het negatieve- dagelijks via de media en elektronische 'communicate'-middelen een continue brij vrijblijvend- en nietzeggendheden, halve en hele leugens, vaagheden, quasi beloften en fake- houdingen over ons uitgestort worden.
Ik label het als positief en een hele opluchting wanneer poezie en muziekteksten, bijvoorbeeld, zich niets aantrekken van 'korrekte' regels. Ik ben met mijn mening in het beste gezelschap van kinderen en Alzheimer patienten, sommige kunstenaars, paarden en vissen. Wij beleven communicatie als veel vreugdevoller, zinniger en helderder.
In het begin van de vorige eeuw was er een kunststroming, die zichzelf belastte met het ontwerpen van een nieuwe taal: het kreeg het label: russische futurisme. Fascinerend, verbijsterend; in een klap alle conventies over boord. Wat een getalenteerde heldenpoging!

Mijn pleidooi gaat richting appreciatie van de mozaieken, die ongerijmdheden veroorzaken. Albert Camus, geheel en al vergeten, al zou zijn symbolische vertelling de Pest een aardige samenvatting zijn voor de religieuze waanzin van anno nu, noemt als de kern van het bestaan, als 'definitie', "1' absurdité". Ongerijmdheid / absurdheid leidt wellicht tot her-definieeringen, die ons vreugde, nieuwe inzichten en wezenlijke kontakten verschaffen.
'Rationele' beslissingen, bijvoorbeeld door een president van een wereldmacht genomen, die vrijheid, dialoog, zelfs democratie propageert, zichzelf een modern en weldenkend land vindt, leiden tot dood en verderf en verspilling zonder end. In een ander verband gaf ik mijn intolerante kritiek op de rampen, die speciaal 'mannen' (males), niet alleen veroorzaken maar per definitie ook zijn (2 - onbevlekte ontvangenis - 23 09 2005). Misschien kunnen ongerijmdheden de wereld nog redden. Ik heb meer op met de kollosale verspreking van de japanse minister-president bij aankomst van bolle boos Clinton (3 - Mori - zeer kort verhaal - 04 2005), dan bijvoorbeeld met besluiten op basis van vele specialistische rapporten.

Ik voel veel sympathie voor de man, nadat faxmachines op de markt verschenen waren, die aan elk van zijn beide kinderen in een andere stad, getrouwd, en aan zichzelf een fax kadeau deed.
Vervolgens gedroogde inktvis in zijn nieuwe fax apparaat invoerde, opdat zijn kinderen die gauw zouden ontvangen.
Ik zou geen betere manier weten te bedenken hoe betrokkenheid, goede zorg en liefde kunnen worden uitgedrukt.
Ikzelf heb mogen beleven, dat ik van japanse zijde een prachtige, zeg maar, abstracte weergave van een kostbare tulp via mijn amsterdamse fax mocht oritvangen. Eerder was er een afspraak tot stand gekomen met een japanse kultuur-coordinator (afgestudeerd aan een van japans top-universiteiten), voor verregaande samenwerking.
Uit puur enthousiasme werd in Fukuoka een peperdure, verse tulp in de faxmachine ingevoerd.
Dat vervolg- korrespondentie via de fax in de tijd erna in het middengedeelte van de pagina nooit meer te lezen was, moest ik op de koop toenemen.

Als -ik geef toe, uitvoerig- dessert, een brieftekst, die ik ontving, nadat ik na meer dan 10 jaar stilte, weer met de familie Sato kontakt opnam. Deze tekst komt dichtbij het hiervoor bejubelde russische futurisme. Het is bijna kunst !

Dear Dolf-san

Hello again. Thank you for your letter,
I am allowed to carry out pleasant conversation in which a long blank is not impressed, and We are fortunate persons.
Katsuhiko said that he also wanted to talk to you all very much at that time, and was allowed to carry out a telephone again hurriedly. It seemed that the time returned. Although it was the small daughter,
Now she is 23years-old, enthusiastic in going all together to Shikoku as she remembers firmly. Truly, it is a long time. In these ten years, I lost my parents, and Katsuhiko lost his father. Although there was also a hot sad occurrence,
But children grow respectively, twist more than this, and think that we are fortunate.
moreover, serious, as Japanese economy was also worried --it was lost and was ten years, Since it was a time of meeting the very first at the dull U.S. time, it is keenly realized that the wave of business
has attacked the inside of the world.
Recently, it is a university and has just learned about "working-share" of the Netherlands. so,so, I have being learning economics from last year at the member-of-society university, It is attached to
alienation of Karl Heinlich Marx and the whereabouts of the welfare economy in Japan, and is seriously (^^) I am studying.
There is an exhibition of the chorus begun with the hobby on October 1. Although it may already have finished when this letter arrives, I want to make it the commemoration which may be made surely successful.the talk for Shikoku --moreover, after -- slowly .We examine a schedule and write a letter again. With it Please take care of yourself and all of your families.

Yours sincerely,


NVDR: als soort bijsluiter nog even het volgende: een artikel uit de JAPAN TIMES van 11 februari 2006.

English abusers finally get their day in the sun
Staff report
    "Please be careful to forget valuables" has received the Sign Language Award at the Amazing English Hunt 2005 awards, the English-speaking Union of Japan, a nonprofit organization to promote international exchanges through English, and eigoTwown.com, which runs a website offering English education information, said Wednesday.
    The awards, jointly sponsored by the two groups, are designed to spotlight the amusing, unnecessary, embarrassing, exceptionally creative or just bizarre attempts at English in Japan, said ESUJ Chairman Masamichi Hanabusa, a former government spokesman and ex-ambassador to Italy.
From January to November last year, the groups received more than 120 photo submissions from Japanese and foreign residents highlighting the use, or rather misuse, of the language.
The Sign Language Award winner was found in a restaurant in Hokkaido, the groups said. Hanabusa said it made it seem like someone was hoping to make a little money on the side by selling customers' belongings.
The Careful What You Say Award went to "Relax Place Pee Pee Kaa Kaa." This was discovered near the entrance to a resort hotel in Yomitan, Okinawa, said eigoTown.com CEO Russel Willis, one of eight judges for the awards along with British Ambassador to Japan Sir Graham Fry, freelance broadcaster Peter Barakan and ESUJ board member Susan Millington.
One can only guess at why anyone would want to use such childish words for their establishment. This entry was chosen over several examples that were "not fit to print," Willis noted.
The What's in a Name Award went to the NHK program BS News. Hanabusa said the name suggested less than trustworthy news sources, as BS is common English shorthand for the vulgar term bullshit.
The Non-Appetizing Award went to "The Dish of a Prejudice!" This was the sign for a restaurant in Shizuoka Station. Barakan said "it gets your imagination working overtime."
The Only in Japan Award winner was: "Thank you for always using a restroom neatly. If there was a mat, the point that mind is with it please order it to a sales clerk. A restroom becomes a prohibition of smoking. Please refrain from a cigarette. The damage of a pervert goes in a peripheral district and now plainclothes policeman goes around it and hits caution Hello. In crime prevention the staff uses a restroom too. Please approve it I beg you to understand my position. -a store keeper."
    "The Japanese judges pointed this out as one of many examples of how language meant to put Japanese customers at their ease just sounds silly and unnecessary when translated," Willis said of the senseless verbiage. "And in this case the translation itself leaves a lot to be desired."
The "Cool Biz" and "Warm Biz" campaigns received a Special Commendation. The two terms, recommended by Fry, were unique examples of good and creative use of English.

Vorige pagina

Volgende pagina

Terug naar begin