De wereld van Dolf van Graas


Toen ik, vrij onverwacht, het voorstel kreeg van Dolf van Graas om zijn belevenisen, mijmeringen en vaststellingen omtrent Japan op onze website te publiceren heb ik intu´tief toegezegd, zonder eigenlijk goed te weten waar ik aan zou beginnen. Dolf's voorstelling van zijn idee leek me echter zo leuk dat ik dit zeker het proberen waard vond. En ik heb van deze beslissing nog geen moment spijt gehad.

Dolf is momenteel woonachtig in Japan en heeft het land gedurende verscheidene jaren met een ongetemperd enthousiasme uitvoerig verkend en heeft daarbij diepgaand kennis gemaakt met de Japanse cultuur.
In de hiernavolgende pagina's vindt U zijn relaas.

Zoals steeds vragen we dat U het copyright respecteert. Mocht U iets wensen over te nemen, dan vragen we dat U hiervoor eerst met ons contact opneemt (boudewijn@nippon.com.es).

Veel leesgenot toegewenst.

Boekje A - het rode puntje  


Boekje B - het rode puntje

Sakawa Monogatari
Volg de belevenissen van een buitenlander die in Japan een stuk land koopt en er een huis op wil poten.

In de krant

En, voor wie met een prangende vraag over Japan verveeld zit is er de Japan vraagbaak


Terug