Japan vragenlijst.


Mocht U een vraag over Japan hebben, dan zullen wij trachten om die te beantwoorden.

Succes verzekerd? Nee, wij kennen ook niet de antwoorden op alle vragen.
Maar het staat U als lezer natuurlijk vrij om zelf een antwoord op een vraag te geven, of een antwoord waar nodig te corrigeren of aan te vullen. Stuur uw antwoord (liefst met bronvermelding) naar het e-mail adres hieronder.
En, U weet dit ook reeds: er bestaan geen domme vragen...

Onze filosofie?  Neem die van Michel de Montaigne maar.
    Namque unam dicere causam
    Non satis est, verum plures, unde una tamen sit.
Ofte: 
    Eén oorzaak noemen is niet genoeg; wij moeten er
    Een heleboel geven, dan kan er één de ware zijn.

Ons contacteren? --> Japan.vraagbaak@gmail.com

Hier gaan we dan:
V1: Hoe stonden de Japanners nu eigenlijk tegenover McArthur, de Amerikaanse generaal die na de overgave van Japan tijdens WO II belast werd met de wederopbouw van Japan (en alles wat daarrond hing en wat de Amerikanen nuttig achtten)?
Was het niet zo dat de Japanners die bezettingsmacht, die de USA toen effectief was, hartsgrondig haatten? Ten eerste waren zij (de Japanners dus) verslagen tijdens de oorlog, iets wat hun diepgewortelde samurai-gevoel een ernstige knauw moet gegeven hebben en ten tweede kregen zij nu af te rekenen met een bezettingsmacht in hun o zo heilige Japan.

A (DVG): "McArther was M-A-T-E-L-O-O-S populair bij de Japanners, al ben ik niet gerechtigd namens alle Japanners te spreken. Hij was een soort van vader. Zo'n lange man is aantrekkelijk in aziatische ogen. Lang en ook nog eens zoveel macht. Hij had immers toch het onoverwinnelijke keizerlijke leger overwonnen. Verder had hij vrijwel altijd een goedkoop pijpje van maiskolf in zijn mond [schattig, toch...?], was een heer, die zijn soldaten niet toestond, dat japanse vrouwen werden verkracht, een stelling, waarmee het japanse leger continu de bevolking injekteerde. Hij hielp Japan, vaak meer dan de japanse overheid deed tijdens de oorlog."

V2: Waarom rijdt het verkeer in Japan links?

A2-1 (webmaster): Op de site http://users.pandora.be/worldstandards/driving%20on%20the%20left.htm vinden we:"Although Japan was never part of the British Empire, its traffic also goes to the left. Although the origin of this habit goes back to the Edo period (1603-1867) when Samurai ruled the country, it wasn’t until 1872 that this unwritten rule became more or less official. That was the year when Japan’s first railway was introduced, built with technical aid from the British. Gradually, a massive network of railways and tram tracks was built, and of course all trains and trams drove on the left-hand side. Still, it took another half century till in 1924 left-side driving was clearly written in a law."

A2-2 (DVG):
"Over links rijden. Vandaag vroeg ik een japanse fabrikant [met een voortreffelijke opleiding ] van zijde, die even in Japan was. Hij runt nu een fabriek met meer dan 1000 personeelsleden in...Brazilie of all places. Hij wist het ook niet. Hij gaf wel een spekulatie: in 1904 sloten Japan en Engeland een allliantie. Dat zou de bron kunnen zijn. De beslissing, wist hij te vertellen, over links rijden , is in de Meiji-periode genomen. 1904 viel in die periode. Gedurende mijn reizen hoorde ik ook dat, ik meen in Hokkaido, ook forel werd uitgezet door de engelsen [Britten]. Helemaal zeker is die informatie niet, maar het snijdt meer hout, dan de veronderstelling over de zgn. afkeer van "kolonisatoren". Japan was niet gekoloniseerd noch door de Portugezen noch door de Hollanders. Bovendien ontstond er een grote interesse in diverse europeese landen [waar dus rechts verkeer heerste]."

A2-3 (DVG):
"Ik heb een  -voorlopig laatste-  versie op 'links rijden', die, althans ik , voor de meest aannemelijke houd. "Links is een [onbewust ?] zeer waardevol begrip in Japan. Behalve dat het hart op die plaats is bedacht door O.L.H., is het ook de zijde, waar een zwaard werd gedragen. Op de een of andere manier was links de handigste kant. Japan kende ook draagkoetsjes, waar in- en uitstappen aan de linkerkant i.v.m. het zwaard gebruikelijk was. Toen op enig moment in het 'moderne' Japan een principiele verkeersregel diende uitgevaardigd te worden, was links nauwelijks een discussie-onderwerp. In deze [spekulatieve] versie is van een europees land geen sprake. Fumika vond deze interpretatie op .......[jawel] internet."

A2-4 (DVG):
"Seppuku is eervolle zelfdoding. Wisten we al lang.
In "losgebroken paarden" [Mishima] en Marguerite Yourcenar [belgische], "Mishima of het visioen van de leegte", pagina 91, wordt beschreven, dat samourai in 1877 in opstand kwamen, maar werden verslagen door het geregelde leger. 80 Overlevenden hadden op rituelen wijze hun buik van  LINKS  [hidari] naar rechts opengesneden..
Waarvan bij deze akte.
Geen bewijs in de formele zin, maar  -hoe curieus de sprong naar verkeersregels ook mag lijken-  in ieder geval frappant."

V3: Waarom noemt men Japan "Het land van de rijzende zon"? Bestaat er dan ook zoiets als een "Land van de ondergaande zon"?

A3: (webmaster)
Inderdaad, ja. Er bestaat ook zo iets als het "Land van de ondergaande zon". Voor de Chinezen ligt Japan oostelijk van hun keizerrijk. Dat is waar de zon opkomt dus. Vandaar dat zij dit land -toepasselijk- de naam gaven van "Land van de rijzende zon".
Voor de Japanners is de situatie net omgekeerd. China ligt westelijk van hen. Voor hen is China dus het "Land van de ondergaande zon".
Eenvoudig, niet?

V4: Kent Japan zijn eigen hondenrassen?

A4:
De vraag zelf impliceert het antwoord reeds. Ja, Japan kent zijn eigen hondenrassen. Zie maar op deze link: http://japansehonden.forumup.nl/
Zelf hebben we ook een pagina in voorbereiding, die hopelijk ooit wel eens afgeraakt.

V5: Wat is in Japan een "living national treasure"?

A5:
Japan kent de status van "national treasure" toe aan (meestal) voorwerpen. Dit zijn dan voorwerpen die voor het land een significante culturele waarde bezitten. Dat kan vanalles zijn, maar meestal vind je die dingen wel ergens in een museum.
Anders is het als men spreekt over personen. Zij die reeds gestorven zijn en voor de Japanse cultuur waardevolle culturele voorwerpen hebben gecreëerd (en achtergelaten natuurlijk), worden vermeld als makers van die voorwerpen en de voorwerpen zelf kunnen de status van "national treasure" verwerven.
Leeft de persoon nog die zulke uitmuntende voorwerpen maakt, dan kan die persoon zelf als "living national treasure" worden betiteld. Iets wat weinigen te beurt valt overigens.
Volgende link naar bv de pottenbakkers geeft meer soelaas: http://www.e-yakimono.net/html/living-natl-treasures.htm
V6: als antwoord op een quizvraag :<wat is het Japans woord voor de chrysant die als wapen uitsluitend is voorbehouden aan de keizerlijke familie>?

A6-1:
(webmaster)
Volgens mij is de benaming voor dat wapenschild kikukamonshō (菊花紋章), dit is de officiële benaming van de Japanse troon (het keizerlijke zegel dus), maar om zeker te zijn vraag ik dat nog even na in Japan.
Een meer populaire en volkse benaming hiervoor is Kiku No Gomon (菊の御紋). 
Kiku betekent "chrysant" en kamon betekent ongeveer zo iets als "wapenschild".
Of die chrysant in het keizerlijke wapen een bijzondere, aparte naam heeft weet ik niet.

A6-2: (DVG uit Japan)
Kikukamonsho of kikkamonsho zijn de gebruikelijke benamingen voor de Keizerlijke troon. 
De 'kiku' danwel 'kikka' is het gevolg van welke Japanse karakters in hun kombinatie gebruikt worden.
Je hebt het geheel en juist.
Mijn 'wijsheid' haal ik slechts uit Fumika's geduldige pogingen mij het bovenstaande bij te brengen. Zij verdient de eer.

V7: Ik (webmaster) zit met een probleempje. Wanneer ik mijn tekst over de Onin oorlog er op nalees is (was) er plots sprake van een zekere Yoshinao.
Kan het zijn dat dit een en dezelfde persoon is als shogun Ashikaga Yoshihisa?
Met andere woorden, is het mogelijk dat Yoshinao een andere naam (uitspraak) is voor Yoshihisa? Heeft dit misschien iets te maken met het gebruik van chinese schrifttekens en de verschillende mogelijke uitspraken hiervan? 足利 義尚
Dit vraagt om bijstand.

A7-1:
Wat zeggen onze vrienden in Japan? (DVG)
Goeie grutten, Boudewijn, daar vraag je me wat. Ik ben analphabeet, weet je nog wel?
Goeie Fumika in paniek te hulp geroepen.
De Kanji laat zich uitsluitend lezen als Yoshinao.
Mag ik met deze aalmoes volstaan, alsjeblieft ??
OK,
  wordt dus als "nao" uitgesproken door hedendaagse japanners. Hoe komt men dan aan de uitspraak "hisa"? Of zijn mijn bronnen (meervoud, ja) fout?
Over naar Kazuko.

A7-2 (Kazuko)
In our time, we usually use the last kanji pronounced "nao", like "Nao-ko" or "Nao-mi", but even now, I think there are some names reading this kanji "hisa". Anyway, the shogun's name of Muromachi is Ashikaga, Yoshihasi.
Dat brengt al meer duidelijkheid. Normaal wordt dus uitgesproken als "nao", maar, als men goed nadenkt, dan zou "hisa" ook kunnen.

A7-3 (webmaster)
Ik
had dan maar een theorie opgebouwd dat in de 15de eeuw  als "hisa" werd uitgesproken en dat dit ondertussen gewijzigd was naar "nao". Dit zou, weerom volgens mijn theorie, te maken hebben met de omzetting van Chinese schrifttekens naar Japanse klanken in de middeleeuwen, en verloopt dit ondertussen anders.
Wat zegt men in China hiervan? Effe vragen aan Francis in Taipei.

A7-4 (Francis)
Character  pronounced in Chinese is " shang " .
Zo, kort, maar krachtig en uitermate duidelijk. Niks "hisa" en niks "nao".
"shang" !
Maar, opgelet: dit ondersteunt mijn stelling niet, maar spreekt ze ook niet noodzakelijkerwijze tegen. Het gesproken Chinees van nu, op Taiwan, wijkt waarschijnlijk nogal wat af van het gesproken Chinees aan het keizerlijke hof te Beijing in de middeleeuwen.
Ondertussen reikt Japan (DVG) een helpende hand. Iemand met voldoende diepgaande Japan-kennis en werkzaam op de RUL (Rijksuniversiteit Leiden) zou misschien uitsluitsel kunnen brengen. Proberen maar...

A7-5 (RUL)
De shogun 足利義尚 wordt in alle geschiedeniswerken Yoshihisa genoemd. Dat de karakters door een willekeurige Japanner 'Yoshinao' worden gelezen is op zich niet verwonderlijk, want helaas kan een "Japans" karakter op veel verschillende manieren gelezen worden, in tegenstelling tot het Chinees. Als u dus aan een "huidige"Japanner de karakters 義尚 toont dan zal hij naar de meest voor de hand liggende lezing grijpen (= Yoshinao), maar na aandringen zal hij zeggen "maar je kan het ook zus of zo lezen". Dat de doorsnee Japanners de shogun kent is onwaarschijnlijk. Het lezen van een Japanse naam op correcte wijze is onmogelijk zonder "kennis" van de persoon. Over het algemeen ligt een Japanner hier niet wakker van, want hij denkt in karakters en niet in Romaans schrift. Het probleem van de "juiste" uitspraak ligt vooral bij ons westerlingen, omdat wij graag woorden alfabetisch willen rangschikken, en dan maakt "Yoshinao" of "Yoshihisa" wel degelijk een verschil.
Bij deze genoteerd en waarvoor dank aan de RUL.

V8: Hoeveel kost een huis in Tokyo?

A8-1 (DVG):  Antwoord op je vraag............Ahum, maar je bent buitengewoon on-specifiek !
 
Toch een poging:
- prijs is zeer afhankelijk van het gebied in Tokyo. Tokyo is een stad met een aantal deelgemeenten, die verrgaand groter zijn dan vele steden in Nederland of Belgie. Die deelgemeenten representeren verschillende 'waarden', hetgeen zich in de prijs van een huis vertaald. Tokyo is ook een provincie, dus een groter gebied dan de stad. Ruwweg wonen er bijna zoveel mensen in deze provincie dan in geheel Nederland. De prijs is daar ook zeer afhankelijk van de afstand ten opzichte van het centrum bijvoorbeeld.
Je had tenminste je vraag kunnen toespitsen op de grootte van een huis, ofwel een appartement of een vrijstaand huis. Ai..........
Je bent verder onduidelijk of je het hebt over een huurhuis of een koophuis. Ai........
Huren: [een grove benadering] van \ 50.000 - 300.000 per maand. Kopen [wederom grove schatting] van \ 30.000.000 [ 1-kamer appartement] - 800.000.000
- Kamermaten worden veelal aangegeven in aantal tatami's. Een tatami is een Japanse stijve vloermat van circa 1 x 2 meter. Er zijn dus bijvoorbeeld 4 of 6 of 7 tatami kamers, voor respektievelijk..........8, 12 of 14 m².
- De prijzen in Tokyo stijgen weer [de pan uit]. Huizen op het platte land [dat NIET 'plat' is !!] kosten bijna niets.
- Aardige uitdrukking, die ik eens hoorde uit de mond van een Japanner: "Tokyo is niet Japan".
 
- ¥
Ruwweg kun je twee nullen afdoen van een bedrag in \en om het bedrag in euro te verkrijgen. Dus: \ 300.000 wordt dan euro 3.000,--. Maar dat is niet de gehele waarheid, omdat de koersverhouding \en -euro natuurlijk ook een rol speelt. In dit voorbeeld van euro 3.000,-- zou van dit bedrag een circa 30% afgetrokken dienen te worden: dan krijgen we dus euro 2.100,-- Voor mensen met een inkomen in euro's zeer aantrekklijk natuurlijk.
 
A8-2 (webmaster) M'n nieuwsgierigheid is (weerom) geprikkeld. Zelf ook maar een en ander opgezocht...
Zoals Dolf reeds aangaf is de prijs van een huis sterk afhankelijk van waar precies in Tokyo je iets wil kopen of huren. We moeten in centrum Tokyo eerder spreken van een appartement want volledige huizen zijn er daar eigenlijk niet, de grond is er gewoonweg té duur, dus zet men er altijd appartementsgebouwen.
Je zal waarschijnlijk ook wel van die echt gekke prijzen gehoord hebben. Dat klopt wel, maar soms wordt het wel wat overdreven.
Neem nu de wijk Minato bijvoorbeeld, zowat de sjiekste wijk van Tokyo (de meeste ambassades staan daar). Soms kan je er grond kopen en daar zou je een huis kunnen opzetten.
Hier dan een vergelijking van de prijzen van de grond daar, per m², over de verschillende jaren. De bovenste reeks geeft de prijzen in Yen, de tweede reeks geeft diezelde prijzen maar omgezet in euro, aan de wisselkoers van vandaag (september 2007).
 
Prijzen van bouwgrond in de Minato wijk - Tokyo (Yen / m²)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hoogste prijs 5 700 000 4 100 000 2 680 000 1 970 000 1 560 000 1 390 000 1 380 000 1 340 000 1 270 000 1 270 000 1 780 000 1 780 000 1 780 000 1 800 000 2 110 000
Gemiddelde 4 110 000 2 740 000 1 780 000 1 320 000 1 060 000 940 000 920 000 880 000 850 000 860 000 890 000 890 000 900 000 930 000 1 100 000
Prijzen van bouwgrond in de Minato wijk - Tokyo (Euro / m²)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hoogste prijs 42 001 30 211 19 748 14 516 11 495 10 242 10 169 9 874 9 358 9 358 13 116 13 116 13 116 13 264 15 548
Gemiddelde 30 285 20 190 13 116 9 727 7 811 6 927 6 779 6 484 6 263 6 337 6 558 6 558 6 632 6 853 8 106
 
Je ziet dat men er ooit tot 42000 euro voor één vierkante meter betaald heeft. Voor de prijs van 3 vierkante meter had men toen in Brussel of Amsterdam reeds een volledige woning.
De grondprijzen zijn wel fors gezakt, maar blijven toch nog ontzettend hoog, zeker als je ze vergelijkt met de prijzen van grond in Europese grote steden. Waarom de grondprijzen in Tokyo zo hoog liggen is nogal ingewikkeld om uit te leggen. Veel heeft te maken met een overwaardering, slecht economisch beleid en speculatie.
 
Dan heb ik ook nog even opgezocht wat je aan huur betaallt voor een appartement in Centrum Tokyo.
Dit schommelt tussen de 1200 en 20 000 euro per maand. Nogal duur vind ik.
Gemiddeld kost de huur van een appartement met één of hooguit twee slaapkamers zo'n 2500 euro aan huur per maand.
 
Je zou ook een appartement kunnen kopen.
Ik heb prijzen gevonden van 444 000 euro voor een appartement met één slaapkamer maar ook van 1 444 000 euro voor een appartement met 2 slaapkamers, in hartje Tokyo.
Gemiddeld mag je echter rekenen op 900 000 euro. Afhankelijk van de ligging heeft zulk appartement één of twee slaapkamers.
 
Dolf's uitleg over de Yen is misschien een beetje ingewikkeld. Je krijgt momenteel 1 euro voor 135 yen. Dat maakt alles misschien een beetje eenvoudiger.