Kodai of oude tijd (30000 vc - 1192)

De HAHUKO periode (645 tot 710)
Tot hier toe was het niet gebruikelijk in Japan om een vaste hoofdstad te hebben. Pas in 694 wordt FUJIWARAKYŌ (gelegen in het noorden van de Nara prefectuur) de hoofdstad met als idee dat het van nu af aan hoofdstad zou blijven. (Herinner jullie dat de Fujiwara's in die tijd slechts heel recent grotere macht en invloed begonnen te laten gelden.)
Wanneer keizer Tenji sterft in 671 zijn er twee mogelijke opvolgers. De een is zijn oudste zoon, prins Otomo en de ander is zijn oudste broer, prins Oama. Tenji zelf had zijn zoon Otomo twee jaar voor zijn dood als zijn opvolger aangesteld. Als gevolg hiervan trok prins Oama zich terug in een boeddhistisch klooster in de Yoshino bergen als monnik, dit om zich veilig te stellen tegen mogelijke aanslagen op zijn leven. Bij het overlijden van Tenji echter komt het in 672 tot een treffen tussen de legers van de twee prinsen. Bij de slag van Jinshin moet Otomo (de zoon dus) het onderspit delven en wordt Oama (de broer dus) de nieuwe keizer. Prins Otomo pleegt zelfmoord na zijn nederlaag.