Achttien eenvoudige stappen om een obi te knopen.

Dit is slechts één van de vele manieren om een obi te knopen. En dames, het lijkt ons zeer onwaarschijnlijk dat iemand zonder de nodige ervaring dit op zijn eentje zou kunnen doen.

1) Breng de Obiita aan.

2) Vouw de Obi op in twee. Draai eenmaal rond je lichaam. Breng de Tesaki naar voor en bepaal de lengte van de Tesaki. Dit moet ongeveer 15 cm breder dan je lichaam zijn.

3) Draai de Obi nogmaals om je lichaam en hou de Tesaki met je linkerhand.

4) Trek nu deTesaki uit de Obi.

5) De Obi nogmaals om je lichaam draaien.

6) Breng de Tesaki naar het middan van je rug en houd het met de Obi eronder.

7) Vouw nu deTare terwijl je de Tesaki vasthoud.

8) Schuif de Karihimo onder deTare. Breng de Karihimo naar voor en bind het in het midden van de Obi.

9) Breng de Tesaki naar voor en hou even vast met de Karihimo.

10) Trek nu de Tare open aan de achterkant.

11) Knoop nu een andere Karihimo over de opengetrokken Obi. (even onthouden welke dit is, want deze Karihimo hebben we later nogmaals nodig)

12) Hef nu het uiteinde van de Tare (ongeveer 7-8 cm van de kant) over je middel en knoop nogmaals een andere Karihimo (knopen we straks weer even los, om daarna gelijk weer terug vast te knopen).

13) Hou de Obimakura ondersteboven.

14) Breng de Obimakura onder de Obi.

15) Draai nu de Obimakura zodat de platte kant tegen je rug zit (de Obimakura geeft volume aan de Obi).

16) Breng de lintjes van de Obimakura naar voor en knoop ze een ietsje naar de linkerkant.

17) Steek de lintjes nu onder de Obi.

18) Doe nu de Obiage over de Obimakura (onder de Obi).

19) Breng de Obiage naar voor en leg er tijdelijk een knoop in. Het correct knopen van de Obiage wordt op het einde van deze pagina in enkele close-ups uit de doeken gedaan.

20) Knoop nu de Karihimo van punt 12 terug los.

21) De Tare onder de Karihimo opsteken.

22) De onderste lijn van de Otaiko bepalen en dan de Karihimo van voor terug vastbinden.

23) Nu knopen we de Karihimo van punt 11 los.

24) Breng de Tesaki naar je rug.

25) Steek de Tesaki in de Otaiko.

26) Breng de Obijime aan in het midden van de Tesaki.

27) Knoop de Obijime langs voor (wordt even verderop in dit document nog in close-up getoond).

28) Verwijder de twee Karihimo en strijk de Obiage glad.

Klaar! U mag gezien worden.

Hoe de Obijime te knopen

1) sla de Obijime eenmaal over de Obi. Zie dat beide einden even lang zijn en knoop ze met een enkele knoop.

2) Maak een lus met het bovenste stuk en steek het onderste stuk door de lus.

3) De knoop iets aantrekken en beide uiteinden onder de Obijime steken.

Hoe de Obiage te knopen

1) Breng de Obiage van voor boven de Obi. Maak dat beide einden even lang zijn en knoop met een enkele knoop.

2) Maak een lus met het bovenste uiteinde door het naar beneden te vouwen en steek daarna het andere einde door de lus.

3) Steek de knoop en beide uiteinden achter de Obi.

These pictures : Courtesy of Asahi Japan Collectibles