Kodai of oude tijd (30000 vc - 1192)

De periode van de JOMON-JIN (ca 10000 VC tot 300 VC)
Rond 10000 vc ontwikkelden de oerinwoners van Japan een unieke cultuur. Deze cultuur is gekend als "Jomon", wat zoveel betekent als "koord patroon"; dit omdat deze mensen aardewerk maakten dat versierd wasn met op koorden (touwen) gelijkende ontwerpen. "Jomon" = koordpatroon en "jin" = volk. Van deze beschaving is ook relatief weinig bekend. Er worden wel tamelijk frequent scherven en potten van hun aardewerk opgegraven.
De Jomon waren vissers, jagers en verzamelaars en leefden in kleine groepjes. Dit tot de periode tussen 5000 en 2500 vc, toen na de laatste ijstijd de aarde merkelijk opwarmde (de gemiddelde temperatuur op aarde lag toen op zijn piek ongeveer 4° hoger dan nu). Omdat het warmere klimaat een grotere beschikbaarheid van voedsel verschafte (dieren, plantengroei), evolueerde de samenleving naar grotere groepen die in dorpen woonden. De Jomon samenleving evolueerde langzaam verder tot de volgende cultuur opdook.