Geschiedenis: De keizer - De Edo periode (1612 tot 1867).

Kolom Betekenis
1 We hebben iedere keizer een nummer gegeven. Tot op heden waren er 125.
2 Duidt aan of het en man of vrouw betrof.
3 Toont de naam van de regering onder dewelke deze keizer gekend was. Normaal wordt deze naam n de regeerperiode toegekend.
4 Toont de feitelijke naam van de keizer.
5 Het geboortejaar.
6 Het jaar van overlijden.
7 Hoe oud de keizer werd.
8 Het jaar dat de keizer de troon besteeg.
9 Het jaar dat er een troonsafstand plaatsvond.
10 Ouderdom bij troonsbestijging.
11 Ouderdom bij troonsafstand.
12 Het aantal jaren dat de keizer regeerde.
13 Het aantal jaren dat de keizer nog leefde na de troonsafstand.
14 Regeerperiode 'van / tot'
15 Lijn van afstamming.
16 Naam van de historische periode.
17 Wie er eventueel shōgun was tijdens de regeerperiode.
18 Periode dat de shōgun aan de macht was.
19 Was er een regent gedurende die periode die de feitelijke politieke macht in handen had?
20 Welke waren de noordelijke keizers op dat ogenblik (schisma).
1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
# M/V Regering Naam Oud Troon+ Troon- Oud+ Oud- Jaren
troon
Leefde
nog
Reg Afstamming Periode Shōgun Shōgun periode
108 m GO-MINOO Masahito 1596 1680 b. 1596, d. 1680 84 1612 1630 16 34 18 50 1612-1630 oudste zoon van de 107de keizer Go-Yozei en half-broer van Takamatsu-no-miya Yoshihito. Keizer Go-Minoo huwde Tokugawa Kazuko, een dochter van Hidetada, de 2de Tokugawa shōgun. Edo periode Hidetada -1623)
3 Iemitsu (1623-
Tokugawa Shōgun
Tokugawa Shōgun
109 v MYŌSHU Okiko 1623 1696 b. 1623, d. 1696 73 1630 1644 7 21 14 52 1630-1644 Dochter van de 108ste keizer (Go-Minoo). Eerste regerende keizerin (of vrouwelijke tennō) sinds Shōtuko (764-770). Edo periode Iemitsu Tokugawa Shōgun
110 m GO-KŌMYŌ Tsuguhito 1633 1655 b. 1633, d. 1655 22 1644 1655 11 22 11 0 1644-1655 zoon van de 108ste keizer Go-Minoo, half-broer van de ex-keizerin Myōshō. Edo periode Iemitsu -1651)
4 Ietsuna (1651-
Tokugawa Shōgun
Tokugawa Shōgun
111 m GO-SAI Yoshihito 1637 1685 b. 1637, d. 1685 48 1655 1663 18 26 8 22 1655-1663 zoon van de 108ste keizer Go-Minoo, half-broer van keizerin Myōshō en de 110de keizer Go-Kōmyō. Edo periode Ietsuna Tokugawa Shōgun
112 m REIGEN Worihito 1654 1732 b. 1654, d. 1732 78 1663 1687 9 33 24 45 1663-1687 zoon van de 108ste keizer Go-Minoo, half-broer van keizerin Myōshō, van de 110de keizer Go-Kōmyo, en van de 111de keizer Go-Sai. Edo periode Ietsuna -1680)
5 Tsunayoshi (1680-
Tokugawa Shōgun
Tokugawa Shōgun
113 m HIGASHIYAMA Asahito 1675 1710 b. 1675, d. 1710 35 1687 1710 12 35 23 0 1687-1710 zoon van de 112ste keizer Reigen. Edo periode Tsunayoshi -1709)
6 Ienobu (1709-
Tokugawa Shōgun
Tokugawa Shōgun
114 m NAKAMIKADO Yoshihito 1701 1737 b. 1701, d. 1737 36 1709 1737 8 36 28 0 1709-1737 oudste zoon van de 113de keizer Higashiyama. Edo periode Ienobu -1712)
7 Ietsugu (1712-1716)
8 Yoshimune (1716-
Tokugawa Shōgun
Tokugawa Shōgun
Tokugawa Shōgun
115 m SAKURAMACHI Akihito 1720 1750 b. 1720, d. 1750 30 1737 1748 17 28 11 2 1737-1748 zoon van de 114de keizer Nakamikado Edo periode Yoshimune -1745)
9 Ieshige (1745-
Tokugawa Shōgun
Tokugawa Shōgun
116 m MONOZONO Tōhito 1741 1763 b. 1741, d. 1763 22 1748 1763 7 22 15 0 1748-1763 zoon van de 115de keizer Sakuramachi. Monozono was de eerste keizer die stierf tijdens zijn regering sedert Go-Komio, 106 jaar eerder. Edo periode Ieshige -1760)
10 Ieharu (1760-
Tokugawa Shōgun
Tokugawa Shōgun
117 v GO-SAKURAMACHI Toshiko 1740 1813 b. 1740, d. 1813 73 1763 1771 23 31 8 42 1763-1771 dochter van de 115 keizer Sakuramachi en zuster van de 116ste keizer Monozono. Go-Sakuramachi is tot op heden de laatste Japanse keizerin geweest. Zij deed troonsafstand ten gunste van haar neef, Hidehito. Edo periode Ieharu Tokugawa Shōgun
118 m GO-MONOZONO Hidehito 1758 1780 b. 1758, d. 1780 22 1771 1780 13 22 9 0 1771-1780 enige zoon van de 116de keizer Monozono. Toen hij stiref had Go-Monozono slechts n kind, een 10 maanden oude dochter. Edo periode Ieharu Tokugawa Shōgun
119 m KOKAKU (or KWOKAKU) Tomohito 1771 1840 b.1771, d.1840 69 1780 1817 9 46 37 23 1780-1817 oudste zoon van prins Kan'in Sukehito (Kan'in no miya Sukehito Shinnō, tweede van de tak) en Tashibano no Iwayo-ko; een kleinzoon van de keizer Higashiyama; huwde Yoshiko, dochter van keizer GoMomozono (titel: Chōgo Shin Seiwa-In); deed troonsafstand in 1817 en had de titel: dajo tennō (keizer op rust) tot zijn dood. Zijn originele titel was Sachi-no-miya Tomohito, Edo periode Ieharu -1786)
11 Ienari (1786-
Tokugawa Shōgun
Tokugawa Shōgun
120 m NINKO Ayahito 1800 1846 b.1800, d.1846 46 1817 1846 17 46 29 0 1817-1846 zoon van de 119de keizer Kokaku en Yasuko, dochter van Fujiwara no Tsunehaya, zo-naidaijin. Werd aanvaard als wettige zoon van Chōgo Shin Seiwa-In, de hoofdvrouw van keizer Kokaku. Zijn originele titel was Yuta-no-miya Ayahito. Tot kroonprins aangesteld in 1809. Huwde Yasuko (titel: Chōgo Shin Seiwa-In), de dochter van Takatsukasa Masahiro, kwampuko. Edo periode Ienari -1837)
12 Ieyoshi (1837-
Tokugawa Shōgun
Tokugawa Shōgun
121 m KOMEI Osahito 1831 1867 b.1831, d. 1867 36 1846 1867 15 36 21 0 1846-1867 4de zoon van de 120ste keizer Ninko en Masako, dochter van Fujiwara Sanemitsu, zo-sadaijin. Werd aanvaard als wettige zoon van Chōgō Shin Kōga-In, keizer Ninko's hoofdvrouw. Zijn originele titel was Hiro-no-miya Osahito. Tot kroonprins aangesteld in 1840. Huwde Asako (1834, 1897; Asako Nyōgo; haar werd de titel 'keizerin weduwe' toegewezen door keizer Meiji in 1868 en kreeg postuum de titel keizerin EISHO toegewezen), dochter van Kujo Naotada, kwampuko Edo periode Ieyoshi -1853)
13 Iesada (1853-1858)
14 Iemochi (1858-1866)
15 Yoshinobu, Keiki (1866-
Tokugawa Shōgun
Tokugawa Shōgun
Tokugawa Shōgun
Tokugawa Shōgun