Kodai (oude tijd) 

30000 vc tot 1192 nc

Op de tijdschaal situeert de Kodai periode zich van ongeveer 30000 jaar vóór onze tijdrekening tot het jaar 1192, het einde van de Heian periode. Deze periode bestrijkt het laat-paleolithicum, het neolithicum, de bronstijd, de ijzertijd en de middeleeuwen. Er gebeurt enorm veel gedurende deze periode. Hieronder volgt een bloemlezing van enkele van de belangrijkste gebeurtenissen uit die periode:

De moderne mens verdringt bij aanvang van deze periode de Neanderthalers. 

Zowat 15000 jaar geleden bereiken de eerste mensen Noord-Amerika via de Bering-landbrug, en ze kwamen zowat 12500 jaar geleden in Zuid Chili toe. 

's Werelds oudst bekende aardewerk wordt zo'n 13000 jaar geleden gemaakt in Japan.

Tienduizend jaar geleden is het einde van de ijstijd.

Circa 9000 jaar geleden sterven de mammoet, de mastodont, de glyptodon en nog 25 andere diersoorten uit.

De eerste steden ontstaan in Voor-Azië en Egypte, zowat 5000 jaar geleden. Voorts zien we dat samen met het ontstaan van de eerste steden ook, eerst in Babylon en daarna in Egypte en India, het schrift uitgevonden wordt en in China wordt de zijderups gedomesticeerd. 

Rond 4250 jaar geleden werd de Grote Piramide in Egypte gebouwd en 250 jaar later wordt het hoofddeel van de grote kring van Stonehenge in Engeland voltooid.

Tussen 1600 en 1200 vc bloeit de Myceense beschaving in Zuid-Griekenland.

Rond 1500 vc, onder de Shang dynastie, doet ook in China het schrift zijn intrede in de vorm van ideogrammen en de ijzerbewerking ontstaat bij de Hittieten in Anatolië (Turkijë).

Rond 1200 vc worden de grote ceremoniële centra door de Olmeken in Mexico gebouwd.

Circa 900 vc worden rijstteelt en ijzerbewerking vanuit Azië naar Japan verbreid. Japan kent dan de Yayoi periode. (nvdr - Gezien de recente ontdekkingen -2002 / 2006- via radio-koolstofdatering op vondsten uit de Yayoi periode blijkt dat deze periode  zeker 600 jaar vroeger plaatsgevonden heeft dan eerder werd aangenomen. Dit duidt er ook op dat beide bevolkingsgroepen (Jomon en Yayoi) zeker gedurende een zestal eeuwen samen Japan hebben bewoond. Geen plots uitsterven of verdwijnen van de Jomon-cultuur dus).

Siddharta Gautama (Boeddha) leeft van 563 tot 483 vc, terwijl Sun Tzu, de grote Chinese generaal, in China zijn boek over krijgskunde schrijft . 

Rond 350 vc wordt in China de kruisboog uitgevonden.

  In het jaar 57 van onze jaartelling wordt Silla, de eerste staat in Korea gesticht en in diezelfde periode onderwerpt ene J. Ceasar de Galliërs.

In de eerste eeuw van onze jaartelling wordt de dromedaris vanuit Azië in de Sahara geïntroduceerd en er ontstaan complexe samenlevingen onder de jagers-verzamelaars aan de Noord-Amerikaanse westkust. Ook wordt in de tweede helft van de eerste eeuw het Funan-rijk aan de Mekong in Cambodja gesticht.

In 133 beveelt Keizer Hadrianus de bouw van de verdedigingsmuur door Noord-Engeland.

In 324 sticht Constantijn Constantinopel als nieuwe hoofdstad van het Oost-Romeinse rijk. Aanvang van de Yamato periode in Japan.

Rond het jaar 375 brengen twee Zuidkoreaanse addelijke geleerden het in zijn structuur niet helemaal bij de Japanse taal passende Chinese schrift in Japan binnen. Zes jaar eerder zou een Japans leger Korea binnengevallen zijn.

In 503 wordt Clovis gekerstend en rond 550 komt het boeddhisme van Korea naar Japan.

In 622 vlucht Mohammed van Mekka naar Medina.

Tussen 711 en 713 veroveren Noord-Afrikaanse moslims het West-Gotsiche koninkrijk in Spanje en zij worden tot staan gebracht in 732 bij Poitiers door Karel de Kale. In 708 wordt de eerste officiële munt in Japan ingevoerd.

Op het einde van de achtste eeuw voelen de Vikings een onweerstaanbare reisdrang en zij zullen bij herhaling onze contreien bezoeken. In het jaar 860 vallen zij zelfs Constantinopel aan, maar worden verdreven, terwijl in Japan de Fujiwara clan aan de macht komt.

In 800 wordt Karel de Grote tot keizer gekroond en in 843 delen zijn opvolgers het rijk in driën (verdrag van Verdun). De Chinezen vinden het buskruit uit en in 969 worden de eerste door buskruit aangedreven raketten afgevuurd.

In 1066 verovert de Normandische Willem de Veroveraar Engeland en in1088 wordt de eerste universiteit gesticht in Bologna en rond 1010 schrijft Murasaki Shikibu 's werelds eerste psychologische roman, de Monogatari Genji, ofte Het Verhaal Van Genji.

In 1090 wordt een mechanische waterklok gebouwd voor het Sung-hof in China en rond 1150 gebruiken de Chinese zeelieden het magnetische kompas en beheerst de Taira clan het hofleven in Japan.

In 1185 vernietigt Minamoto Yoritomo de macht van de Taira clan en wordt shogun.

Het is maar vanaf de Asuka periode dat men duidelijk jaartallen kan plaatsen op begin en einde van een periode. De namen van de periodes zijn gegeven naar de naam van de volksgroep die toen overheersend was of naar de naam van de toen geldende hoofdstad. Binnen de Kodai onderscheidt men volgende periodes:

De eerste bewoners (ca 30000 vc tot ca 10000 vc)

De Ainu (van ??? tot heden)

De periode van de Jomon-Jin (ca 10000 vc tot ca 300 vc)

De Yayoi periode (ca 900 vc tot ca 300 nc)

De Yamato of Kufun periode (ca 300 - 350 tot 710)

De Asuka periode (562 tot 645)

De Hakuho periode (645 tot 710)

De Nara periode (710 tot 794)

De Heian periode (794 tot 1192)