Geschiedenis: De Minamoto clan.

Minamoto staat ook voor Genji, wanneer men de alternatieve uitspraak van de Chinese tekens voor Minamoto (gen) en uji, of familie (ji) gebruikt. 's Werelds eerste roman, de 'Genji Monogatari' van Murasaki Shikibu gaat dus over iemand van de Minamoto clan.

De Minamoto waren één van de 4 grote clans (de andere waren de Fujiwara, de Taira, en de Tachibana) die de Japanse politiek domineerden gedurende de Heian periode (794-1185). Net zoals de Taira waren de Minamoto afstammelingen van de keizerlijke familie. In 814 kende keizer Saga (reg 809-823) de titel van kabane Minamoto no Ason toe aan al zijn zonen die niet voor troonsopvolging in aanmerking kwamen. Daarna waren zij en hun nakomelingen geen leden meer van de keizerlijke familie. Zij werden dus feitelijk gedegradeerd tot onderdanen. Nadien gaven nog verscheidene keizers de naam Minamoto aan hun zonen die niet in aanmerking kwamen voor de troon. 

De meest prominente van de verscheidene Minamoto families, de Seiwa Minamoto of dus ook de Seiwa Genji, stamden af van Minamoto no Tsunemoto (917-961), een kleinzoon van de 50ste keizer Seiwa. Tsunemoto trok naar de provincies en werd de stichter van een belangrijke krijgsdynastie. Minamoto no Mitsunaka (912-997) vormde een verbond met de Fujiwara. Vanaf dan deden de Fujiwara regelmatig een beroep op de Minamoto om de orde te herstellen in de hoofdstad Heian-Kyo (Kyoto). Dit verklaart meteen ook waarom de Fujiwara zo lang konden standhouden, zonder zelf ooit te strijden.

Mitsunaka's oudste zoon, Minamoto no Yorimitsu (948-1021), werd de protégé van Fujiwara no Michinaga (dé belangrijkste en machtigste Fujiwara uit de heian periode) en een andere zoon van hem, Yorinobu (968-1048) onderdrukte de opstand van Taira no Tadatsune in 1032. Yorinobu's zoon, Minamoto no Yoriyoshi (998-1075), en kleinzoon, Minamoto no Toshie (1039-1106), onderwierpen het grootste deel van noord-oostelijk Japan tussen 1051 en 1087. Het fortuin van de Seiwa Genji verminderde sterk wanneer tijdens de Hōgen Opstand (1156), de Taira een groot gedeelte van hun clan executeerde. Tijdens de Hōgen Opstand, in 1160, sneuvelde het hoofd van de Seiwa Genji clan, Minamoto no Yoshimoto, in de strijd. Taira no Kiyomori nam de macht over in Kyoto door een alliantie aan te gaan met de ex-keizers Shirakawa en Toba en door de kuge (de pre-Meiji erfelijke aristocratie van het keizerlijk hof) te infiltreren. Hij zond Minamoto no Yoritomo (1147-1199), de derde zoon van Minamoto no Yoshimoto van de Seiwa Genji, in ballingschap. 

In 1180 organiseerde Yorimoto een grootschalige rebellie tegen de Taira heerschappij (de Taira-Minamoto Oorlog), wat uitmondde in de vernietiging van de Taira en het heroveren van oostelijk Japan in een periode van 5 jaar. In 1192 werd hij shōgun benoemd en installeerde de eerste bakufu in Kakamura (het Kakamura Shōgunaat). De Minamoto clan zou nog tot in 1338 de shōgun leveren, echter zou de politieke macht in haden zijn van de regenten en deze waren van de Hōjo clan afkomstig.