Chusei of middentijd (1192 - 1600)

De MUROMACHI of ASHIKAGA periode (1336 tot 1467)
Na de tweede mongoolse oorlog was het Kamakura shōgunaat erg verzwakt. Er waren ontevreden krijgsheren omdat een beloning voor hun dappere inzet tijdens het treffen met de Mongolen uitbleef. De shōgunale kas was echter leeg.
Keizer GODAIGO zag nu zijn kans schoon om zijn gezag te herstellen. Hij verzamelde de ontervreden krijgsheren in één leger en trok ten strijde tegen de regent HOJO. Het keizerlijke leger versloeg de troepen van Hojo, zodat in 1333 de keizer het shōgunaat kon afschaffen en de keizerlijke macht hersteld werd. Dit herstel was echter maar van korte duur. Hier zijn verschillende redenen voor aan te halen. De twee bijzonderste zijn dat de keizer de krijgsheren die niet meegevochten hadden in de voorste gelederen tijdens de strijd tegen Hojo, toch eerst beloonde, wat kwaad bloed zette bij de anderen. Een tweede reden was dat bij het installeren van het Kamakura shōgunaat een precedent geschapen was dat aantoonde dat (theoretisch althans) de absolute macht in Japan aan eender wie kon toebedeeld worden. Wij zullen later nog zien dat dit laatste gegeven op het eind van de Muromachi periode, wanneer de Edo periode aanvangt, een belangrijke factor zal worden in de geschiedenis van Japan, wanneer Ieyasu Tokugawa besluiten neemt die de opkomst van een buitenstaander tot in de allerhoogste rangen van Japns bestuurlijk bestel zo goed als onmogelijk maken (dit precies om te vermijden dat eender wie plots aan de leiding van het land zou kunnen komen te staan).
Dus was het weer zover. De ontevreden krijgsheren, met aan hun hoofd ASHIKAGA TAKAUJI rebeleerden tegen de keizer. Takauji slaagde erin in 1336 om de keizer uit Kyōto te verdrijven en installeerde zelf een nieuwe keizer. Met in het achterhoofd "voor iets hoort iets", benoemde deze laatste Takauji prompt tot shōgun.
De afgezette keizer Godaigo vluchtte echter naar de berg YOSHINO en hij verklaarde zichzelf de enige wettelijke keizer. Er was dus sprake van een schisma. Deze periode wordt de NANBOKUSHO (noord- en zuid dynasties) genoemd en het schisma duurde tot 1392.
Zoals U reeds kan vermoeden komt er een eind aan de Ashikaga heerschappij. In de periode 1467 tot 1477 woedde er een burgeroorlog in Japan. Deze oorlog wordt de ONIN OORLOG genoemd. De oorlog startte door een geschil tussen twee daimyō, HOSOKAWA KATSUMOTO en YAMANA SOUZEN. Beide heren sneuvelden in hun oorlog, doch niemand die zich daaraan stoorde; iedereen vocht dapper door. Men presteerde het han het grootste gedeelte van Kyoto plat te branden en hierdoor verspreidde de oorlog zich snel over heel de natie. Deze oorlog ondermijnde het gezag van het Muromachi shōgunaat (de Ashikaga familie) en luidde het begin in van de PERIODE VAN OORLOGVOERENDE STATEN of de SENGOKU PERIODE die 100 jaar zal duren en die het land in complete chaos dompelt.