Kodai of oude tijd (30000 vc - 1192)

De YAMATO of KOFUN periode (300 / 350 tot 710)

 

 

 

 

 

 

 

Containers opgegraven uit de Tomiomaruyama tumulus
Belangrijk cultureel erfgoed. Japan, Kofun (Tumulus) Periode. 4de eeuw. Kyoto National Museum

Het is in deze periode dat Japan zijn eigenheid vindt en de grondslagen gelegd worden voor het hedendaagse Japan. Paarden worden ingeschakeld voor de oorlogvoering. Het Boeddhisme wordt geïntroduceerd ergens tussen 538 en 552 en wordt een belangrijke filosofie voor zowel de heersers als de krijgers. Prins Shotoku stelt de "17 artikelen Constitutie" op in 604. Het Taiho wetboek wordt samengesteld in 701. Japan introduceert het gebruik van koperen munten in 708.

 

 

 

 

 

 

 

Object in de vorm van een armband, opgegraven uit de Tomiomaruyama Tumulus
Belangrijk cultureel erfgoed. Japan, Kofun (Tumulus) Periode. 4de eeuw. Kyoto National Museum

Volgens wat naar alle waarschijnlijkheid een legende is, zou in het jaar 660 voor onze tijdrekening (dus vóór de komst van de Yayoi) Jimmu Tenno (of Kamu-Yamato-Ihare-Biko, zoals zijn eigen Japanse naam voluit luidde) aan het hoofd komen van een confederatie van oorlogvoerende clans. Tenno was gekend als "De Goddelijke Krijger", afstammeling van de godin Amaterasu en zou de eerste keizer van Japan zijn. Hij leidde zijn volk van Kyūshū (het zuidelijkste van de 4 grote eilanden) naar de regio van Kinki (tegenwoordig de streek tussen Nara en Kōbe op Honshu) en onderwierp het volk aldaar waarna hij zich vestigde in de buurt van Yamato. Hier zou dan de staat en de dynastie Yamato ontstaan.
De leiders van Yamato beschouwden zichzelf als zijnde van afstammelingen van de goden. Dit is de oorsprong van het Japanse keizerlijke geslacht en hun invloed en macht werd significant vanaf ongeveer het jaar 350. Alle keizers, tot en met de huidige, stammen in rechte lijn af van de eerste keizer.
De Yamato clans voerden verscheidene militaire campagnes op het Aziatische vasteland, zoals Korea en China. Deze invasies leidden tot het invoeren van de Koreaanse en Chinese cultuur, technologie en gevechtskunsten in Japan.
Volgens de legende was keizer Keiko de eerste persoon die zich de titel van "Shōgun" aanmat. De titel luidde voluit "Seii tai shōgun", wat zoveel wil zeggen als "barbaren onderwerpende opperste generaal". Het is echter pas Minamoto Yoritomo die als burger in 1192 voor zichzelf de (toen in onbruik geraakte) titel van shōgun aannam. Van dan af komt de titel van shōgun toe aan de militaire dictator van het land die de feitelijke macht in handen heeft. De keizer zal dan enkel nog bevoegdheid bezitten in spirituele aangelegenheden.
De legende zegt verder dat Keiko een zoon had, prins Yamato. Deze heeft waarschijnlijk model gestaan voor de toekomstige Bushi (Samurai).