Kodai of oude tijd (30000 vc - 1192)

De Yayoi (ca 900 VC tot 300 NC).

Bronzen spiegel
Belangrijk Cultureel Erfgoed (Kyoto National Museum)
Dit beeld is eigendom van het Kyoto National Museum. Alle rechten voorbehouden.

Gezien de recente ontdekkingen -periode 2002 / 2006- via radio-koolstofdatering op vondsten uit de Yayoi periode blijkt dat deze periode zeker 600 jaar vroeger plaatsgevonden heeft dan eerder werd aangenomen. Dit duidt er ook op dat beide bevolkingsgroepen (Jomon en Yayoi) zeker gedurende een zestal eeuwen samen Japan hebben bewoond. Geen plots uitsterven of verdwijnen van de Jomon-cultuur dus

De volgende belangrijke verandering in de Japanse cultuur kwam er dus rond 900 jaar voor onze tijdrekening. Die cultuur is gekend als de "Yayoi". De Yayoi waren meestal boeren en waren afkomstig uit noord-China, waar nu de Gobi woestijn gelegen is. Dit was voorheen een vruchtbare plek met wouden en rivieren. Door het opdrogen van dit gebied (woestijnvorming), werden de Yayoi uit hun leefgebied verdreven en er waren golven van migratie naar onder andere Korea waar zij kwantitatief de inheemse bevolking verdrongen. Vanuit Korea maakten groepjes de overtocht naar Japan. De Yayoi bewerkten koper en ijzer en bebouwden het land.

Geschiedkundigen menen dat de hedendaagse japanners sterk gelijken op de Yayoi, wat betreft taal en voorkomen, al zijn de meningen hierover verdeeld. Via DNA analyse werd immers vastgesteld dat de moderne Japanners ook kenmerken bezitten van de Jomon, waaruit men dus kan afleiden dat de twee bevolkingsgroepen zich vermengden.

De Yayoi leefden in clans, "uji" genaamd. Deze clans werden geleid door een patriarch die tegelijk zowel de militaire aanvoerder als de geestelijke leider was. Elke clan was verbonden met in wezen één enkele god voor dewelke de clanleider verantwoordelijk was. Deze goden werden "kami" genoemd en stelden de natuurkrachten en andere wonderbaarlijke aspecten van de wereld voor. Wanneer een clan in een veldslag een andere versloeg dan werd de god van de andere clan opgenomen in hun eigen religieuze praktijken. Zo ontwikkelde zich langzaam een complex pantheon van goden.

De Yayoi leefden primitief en zij hadden geen schrift of geld. Huwelijken waren dikwijls polygaam, maar vrouwen bekleedden een vooraanstaande rol in de uji gemeenschap. Het is waarschijnlijk dat sommige uji geleid werden door vrouwen.

Hellebaarden
Belangrijk Cultureel Erfgoed (Kyoto National Museum)
Dit beeld is eigendom van het Kyoto National Museum. Alle rechten voorbehouden.

De Yayoi krijgers ontwikkelden wapens, wapenrustingen en een code in de daaropvolgende eeuwen die het middelpunt zou vormen voor de latere Bushi (krijgers). De vroegste wapens waren onder meer boog en pijl en zwaarden (en inderdaad, ook hellebaarden). De wapenrusting bestond uit een helm die hoofd en nek beschermde, een borstplaat, arm- en schouder beschermers en een buikriem. De wapenrustingen veranderden mee met de veranderende types van veldslagen. Zo was er een grote verandering in de 5de eeuw toen paarden geïntroduceerd werden in Japan.